Op 30 oktober 2023 stond de Schakeldag in Den Bosch op het programma. Op dit evenement komen medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om bij te blijven op hun kennisgebieden in het fysieke domein. In de aanloop naar de Schakeldag is een mini-spoor over het REV ontstaan en aangeboden.

Deze inhoudelijke sessies over het REV waren:

  1. REV voor beginners
  2. Kwetsbare gebouwen en locaties, en
  3. Het belang van datakwaliteit
Stand REV op de Schakeldag 2023

 

Een korte terugblik van de gegeven presentaties:

REV voor beginners

In deze sessie gingen Mohamed el Allouchi (RWS) en Nienke Schuur (RWS) in op de basisbeginselen van het REV, zoals welke informatie is nodig en waarom? Ook was er aandacht voor het belang van een goed gevuld REV voor (decentrale) overheden, het ontsluiten van de data naar digitale viewers. De Atlas Leefomgeving als viewer voor het REV laat zien waar de data te vinden is en hoe u de data kunt gebruiken.

Kwetsbare Gebouwen en Locaties

Tijdens deze sessie gingen Rianne Dobbelsteen (IenW) en Maarten Krieckaert (Geodan) in op het belang van het registeren van kwetsbare gebouwen en locaties in het REV. Daar kwam onder andere aan bod welke keuzes gemeenten hiervoor kunnen maken en hoe de wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) de kwetsbaarheid van een gebouw bepalen.

Ook was er kort aandacht voor de KGL brief die onlangs is uitgegaan naar de gemeenten.

Datakwaliteit

Bob Felix (RWS) en Michiel Feijt (Geodan) besteedden tijdens deze sessie tijd aan het uitleggen van datakwaliteit en hoe samenwerking met bronhouders eruit kan zien. Datakwaliteit is namelijk een van de fundamenten onder “data gedreven werken”. Ook voor de leefomgeving is datakwaliteit van cruciaal belang.

Daarbij werden verschillende perspectieven op datakwaliteit belicht, zoals het gebruik van data bij leefomgevingsprocessen, de vindbaarheid en de toegankelijkheid. In deze sessie behandelden zij ook de aanpak voor het Register Externe Veiligheid, methoden en technieken en innovatieve voorbeelden op het gebied van Artificial Intelligence (AI).

Kortom, een geslaagde dag in Den Bosch. Daarnaast hebben veel collega’s van onder andere Omgevingsdiensten elkaar live kunnen spreken, en nuttige informatie uit de praktijk weten op te halen.