Op 1 juli 2022 gaat de omgevingswet in werking en dan gelden andere processen voor het aanleveren van data over risicovolle activitieten. Omdat het proces van het verzamelen van informatie en het geschikt maken voor aanleveren aan het REV veel tijd in beslag neemt, is het handig om snel te beginnen. WE helpen u daar graag bij. 

Stap 1

Weten wat er nodig is & draagvlak creëren.

Stap 2

Data, informatie - voorziening & processen op orde. 

Stap 3

Aanleveren & aansluiten

Stap 4

Beheer van data in het REV.

Stap 3 nieuw

Aanleveren data

Je kunt op drie manieren informatie aanleveren bij het REV: via de Bevoegd Gezag Module, de Upload Module en via de REV API. Voor alledrie de genoemde aanlevermethodes is een oefenomgeving beschikbaar voor bronhouders waarin zij eerst kunnen oefenen en testen.

Bevoegd Gezag Module
De Bevoegd Gezag Module is een hulpmiddel voor bronhouders om geconverteerde RRGS data te controleren, valideren en klaar te zetten voor publicatie in het REV. In de Bevoegd Gezag Module kun je alle documenten (behorende tot een activiteit) bekijken en bewerken. De user interface zorgt ervoor dat de gegevens blijven voldoen aan de REV structuur conform het IMEV. Als je klaar bent met bewerken valideert de module de aanpassingen. Vervolgens worden deze op verzoek gepubliceerd in het REV.

Upload Module
De Upload Module is een hulpmiddel voor bronhouders om gegevens aan te leveren aan het REV. De Upload Module zorgt voor de (technische) communicatie met het REV. In de Upload Module worden bestanden geupload in JSON-formaat. Na het uploaden van het bestand wordt deze eerst gevalideerd en worden eventuele fouten in het bestand teruggemeld. Als het bestand valide is, wordt een preview van de aangeleverde data in een kaartviewer getoond waarin gecontroleerd kan worden of de aan te leveren data correct is aangeleverd. Na de controle kan de bronhouder kiezen om de data te publiceren in het REV. Na publicatie wordt de data in het REV opgeslagen.

De Upload Module en de BGM zijn beide beschikbaar in het REV Portaal. Om het REV Portaal te gebruiken heb je een account nodig.

De REV API
De REV API is het koppelvlak waarmee applicaties aangesloten kunnen worden op het REV. Met een API koppeling kunnen gegevens vanuit het eigen bronsysteem direct aan het REV aangeleverd worden. De REV API bestaat uit de endpoints voor het toevoegen, bewerken en ophalen van de data in het REV. De API specificatie definieert op welke manier informatie kan worden opgehaald, veranderd of opgevraagd. Om de REV API te gebruiken heb je een apikey nodig. De apikey kan aangevraagd worden bij rev@rws.nl.

Basisvulling RRGS valideren

Om bronhouders een stap op weg te helpen is er een basisvulling. Deze basisvulling bestaat uit alle activiteiten (behalve buisleidingen) die beschikbaar waren in het RRGS. De basisvulling bevat RRGS data die omgezet is naar de nieuwe REV structuur. De geconverteerde RRGS data staat voor de bronhouder klaar in de BGM om gecontroleerd en gevalideerd te worden. Na validatie wordt de basisvulling op verzoek gepubliceerd in het REV.

Aandachtsgebieden valideren

In aanvulling op de basisvulling RRGS is er ook een basisvulling voor de aandachtsgebieden klaargezet in de BGM. In de BGM kan de bronhouder de aandachtsgebieden controleren, valideren en klaar zetten voor publicatie in het REV.

Aanleveren en aansluiten via de Upload Module of de REV API

Bronhouders die geen gebruik willen of kunnen maken van de Bevoegd Gezag Module om het REV initieel te vullen, kunnen hun data aanleveren via de Upload Module of direct via de API.

Oefenen met aanleveren van data in de oefenomgeving

Van de Upload Module en de REV API is een oefenomgeving beschikbaar voor bronhouders waarin zij eerst kunnen oefenen en testen met het aanleveren van informatie aan het REV. De data die in de oefenomgeving wordt aangeleverd, kan in de bijbehorende kaartviewer van het REV bekeken worden of in de acceptatieomgeving van de Atlas Leefomgeving. De data die aan de oefenomgeving wordt aangeleverd heeft geen formele status, waardoor het in de oefenomgeving niet erg is om fouten te maken of onjuiste data aan te leveren. De stappen die nodig zijn om te testen in het aansluittraject kunnen eerst in de oefenomgeving uitgevoerd worden.

Aanleveren van data aan de productieomgeving

Als er voldoende is geoefend met het aanleveren van data aan de oefenomgeving van het REV, kan de bronhouder de data gaan aanleveren aan de productieomgeving. Alle data die aan de productieomgeving wordt aangeleverd, wordt officieel onderdeel van het REV. In de productieomgeving van het REV kan data niet verwijderd worden, maar kan de geldigheid van een object worden beëindigd. Dat betekent dat zodra data is toegevoegd aan het REV, deze data ook in het REV bijgehouden moet worden zodat de informatie in het REV van de juiste kwaliteit is en blijft.

Neem bij vragen contact op via onze helpdesk.

Vraag en antwoord

Hier komen vragen en antwoorden te staan