Een Application Programming Interface (API) verzorgt de koppeling tussen meerdere informatiesystemen, waardoor deze kunnen communiceren.

Voor het zelf aanleveren van data is een bronhoudercode en API key vereist. Deze worden geleverd door Geodan. Een key kan worden aangevraagd door een  verzoek te sturen naar de helpdesk van het REV.

Elke organisatie krijgt een eigen API key en kan alleen zijn eigen data muteren.

Als de JSON niet voldoet aan de specificaties zal er een foutmelding verschijnen en komen de gegevens niet in het REV terecht. Eventuele fouten in de formattering kunnen met een JSON validator worden opgespoord.

Het REV valideert op de geldigheid (geometrieën, coördinaten, unieke ID's en schemavalidatie) van de ingevoerde data, maar niet op de inhoud van de data. Eventuele fouten in de data kunnen worden hersteld door het aanleveren van een nieuwe dataset. Deze vervangt dan de foutieve data.

Naast een validatie op geometrieën, coördinatenstelsel en unieke ID's wordt er een schemavalidatie uitgevoerd. In deze validatie wordt gecontroleerd of de velden in het JSON bericht conform de API specificatie zijn. Welke velden mogen of moeten voorkomen in het JSON bericht, en van welk datatype deze mogen zijn, is beschreven in de API specificatie die je kunt inzien via de Swagger documentatie: https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api-docs/swagger.html?url=https://services.geodan.nl/public/document/_/api/data/XAJFHWXIYXDE/preprod/rev-v2-specification.yaml

Vanaf dit jaar is de WFS beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op de pagina www.registerexterneveiligheid.nl/kaartbeelden.

Voor de bronhouders is er een oefenomgeving beschikbaar met dezelfde specificaties als de productieomgeving van het REV. Als je als bronhouder of zaaksysteembouwer de automatische koppeling wilt testen, meld je dan aan via de helpdesk. Dit is alleen bedoeld voor bronhouders die al software hebben om aan te sluiten via de API koppeling. Na het testen in de oefenomgeving is het mogelijk om aan te sluiten op de productieomgeving van het REV.

De verwachting is dat het nog wel een aantal jaren zal duren voor alle zaaksystemen (of andere bronsystemen) gereed zijn om automatisch te koppelen met het REV. Precies om die reden bieden we een work-around met het REV portaal. Via dit portaal kun je handmatig bestanden uploaden. Daarnaast is het mogelijk om de geconverteerde data uit het RRGS in te zien en bij te werken. We overwegen nog meer technische voorzieningen om de data in het REV te kunnen inzien en te kunnen actualiseren of aanvullen.

Binnen e-herkenning bestaan twee soorten machtigingen. In dit geval machtigt de gemeente met een ketenmachtiging de omgevingsdienst.
Deze machtiging wordt afgegeven door een tekenbevoegd persoon binnen de gemeente. 

Binnen de omgevingsdienst wordt door een tekenbevoegd persoon een machtigingsbeheerder aangewezen. Door deze machtigingsbeheerder e-herkenning wordt dan weer een machtiging aan personen verstrekt. Zie voor meer informatie de website :
https://www.eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/machtigen

Als het goed is wordt binnen de omgevingsdienst al e-herkenning gebruikt voor het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) en mogelijk nog voor andere applicaties. 
E-herkenning kan worden aangevraagd via een van de erkende leveranciers op de website over e-herkenning.

staat u vraag er niet bij

Staat uw vraag er niet bij?

Stel dan uw vraag  aan onze helpdesk. 

Stel hier uw vraag aan onze helpdesk