Dit is niet mogelijk omdat met behulp van de antwoorden de afstanden worden bepaald volgens een structurele volgorde van het programma. Als de keuze eenmaal is gemaakt kan deze niet meer worden aangepast. 

De wens bestaat om hier in de toekomst verandering in aan te brengen zodat automatisch een herberekening plaatsvind. 

Deze categorieën van activiteiten worden in januari van 2023 bij versie 1.7 van het REV toegevoegd aan de invoermodule. 

Selecteer de activiteit, klik in het detailscherm op de drie puntjes naast de LocatieActiviteit en kies voor "overdragen aan andere bronhouder".  Vul in het scherm de code van de nieuwe bronhouder en de reden van overdracht in.  Klik vervolgens op klaar. De activiteit is na het valideren overgedragen aan het nieuwe bevoegde gezag.