Dit is alleen nodig Indien een bovengrondse vloeistofvoerende leiding vanaf de opslagtank naar een vulpunt of afleverzuil aanwezig is. Deze lijnbron is dan de referentie voor de afstanden die zijn genoemd in tabel 4.472c van het Bal en tabel A.1a in Bijlage VII van Bkl.

Aanbevolen wordt om bij een particulier met een propaantank geen persoonsgegevens (achternaam met voorletters) te registreren. In dat geval kan bijvoorbeeld de omschrijving  ‘propaantank particulier’ worden gebruikt in het veld “bedrijfsnaam”. Daarnaast kan in het veld “naamexploitant” dezelfde omschrijving worden gekozen.

Deze referenties worden bij voorkeur ingevoerd als een ‘vlak’ van het referentietype ‘opslagtank’.

  • Het is aannemelijk dat het aantal bevoorradingen bij een propaantank t.b.v. één huishouden nooit meer is dan 5x per jaar. In dat geval is het niet nodig om het maximaal aantal bevoorradingen op te vragen.
  • In andere gevallen is het wel gewenst om dit op te vragen of kan als worst-case situatie worden uitgegaan van meer dan 5x per jaar bevoorraden.

Aanbevolen wordt om voor deze veel voorkomende situatie alleen het referentietype ‘opslagtank’ (dus niet ‘opslagtank’ én ‘vulpunt’) met bijbehorende EV-contouren in te voeren, waarbij deze tank wordt ingetekend als vlak (dus niet als punt)  waarbinnen de propaantank met vulpunt is gelegen. Na het toevoegen van een ‘opstelplaatsVoertuig’ zijn dan 8 EV-contouren geregistreerd in plaats van 13 EV-contouren bij invoer van 3 referentietypen (met ‘vulpunt’).


 [Bd1]REV: Wat is het verschil tussen een vlak en punt?  Iets beter uitleggen.

Dit is alleen nodig Indien een bovengrondse vloeistofvoerende leiding vanaf de opslagtank (naar bijvoorbeeld een verdamper) aanwezig is. Deze lijnbron is dan de referentie voor de afstanden die zijn genoemd in tabel 4.899 van het Bal en tabel A.7 in Bijlage VII van Bkl.

Dit is niet mogelijk omdat met behulp van de antwoorden de afstanden worden bepaald volgens een structurele volgorde van het programma. Als de keuze eenmaal is gemaakt kan deze niet meer worden aangepast. 

De wens bestaat om hier in de toekomst verandering in aan te brengen zodat automatisch een herberekening plaatsvind. 

Selecteer de activiteit, klik in het detailscherm op de drie puntjes naast de LocatieActiviteit en kies voor "overdragen aan andere bronhouder".  Vul in het scherm de code van de nieuwe bronhouder en de reden van overdracht in.  Klik vervolgens op klaar. De activiteit is na het valideren overgedragen aan het nieuwe bevoegde gezag.

Een REV account om toegang te krijgen voor meerdere organisaties is helaas niet mogelijk. Momenteel is het alleen nog mogelijk om per organisatie een apart REV account aan te maken. Het verzoek is om met een account van de desbetreffende organisatie een account aan te maken. Dit is voor ons een van de vele controles dat u ook daadwerkelijk werkzaam bent voor deze organisatie.

Gegevens overzetten naar een gemeente als bevoegd gezag is nog niet mogelijk. Op dit moment kan een gemeente alleen een inkijkaccount aanvragen. Het is wel de bedoeling dat uiteindelijk ook voor gemeenten het mogelijk wordt data aan te passen in de BGM. Aanpassingen hiervoor zijn in gang gezet, maar kunnen pas worden doorgevoerd als e-Herkenning is toegepast en alles is overgezet naar een standaardplatform. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk in Q4 van 2023 gebeuren.

staat u vraag er niet bij

Staat uw vraag er niet bij?

Stel dan uw vraag  aan onze helpdesk. 

Stel hier uw vraag aan onze helpdesk