Een dialoogsessie is bedoeld voor een gesprek in kleine groepen bronhouders van ongeveer 6 personen. Rijkswaterstaat (RWS) faciliteert het gesprek. De onderwerpen baseren we op basis van de behoefte van de (gedelegeerde) bronhouders. We hebben een groslijst van onderwerpen die passen bij de behoeften die RWS heeft gehoord in de gesprekken. Daarbij wordt gekeken hoe ze aansluiten op de communicatiethema’s. We verwachten dat bronhouders nieuwe onderwerpen aandragen als ze in het proces aan de slag zijn. Op basis van de gesprekken kunnen we besluiten om kennis breder te delen via one-pagers. Terugkoppeling vindt plaats in bronhoudersoverleg en nieuwsbrief.

Archief

Hier vindt u de verslagen van de vorige dialoogsessies