De arbeidsmarkt voor adviseurs Omgevingsveiligheid in het Gelders stelsel is krap. Daarom hebben ODRA, ODA en OK10 de handen ineen geslagen om buiten die arbeidsmarkt een oplossing te zoeken die onze werklast kan verlichten. Dat doen we door de eenvoudigere adviesaanvragen te standaardiseren en te automatiseren in een digitaal programma: De Adviesrobot Omgevingsveiligheid. Dit alles binnen het nieuwe kader van de Omgevingswet en afgestemd met de verschillende ketenpartners.

In februari gaan we van start met het digitaal bouwen van de Adviesrobot! Samen met IDgis ontwikkelen we de tool. Deze werkt  als volgt: een adviseur Omgevingsveiligheid voert op een kaart een locatie en de eigenschappen van de ruimtelijke ontwikkeling in. De Adviesrobot beslist dan op basis van een set door ons gedefinieerde criteria of daar een standaard advies van toepassing is. De data uit het REV is aan de adviesrobot gekoppeld om op basis van deze gegevens een standaard adviestekst te maken.

Afgelopen jaar hebben we samen met regiopartners alle randvoorwaarden en de criteria voor standaard situaties vastgesteld. We kunnen nu in de eerste helft van 2024 met IDgis aan de slag  met de concrete uitwerking hiervan in deze online tool. We hopen in juni een werkende tool te presenteren die adviseurs ook echt kunnen gebruiken.  Meer informatie zal in medio juni 2024 volgen!