Op 2 december 2021 vonden de tweede en derde dialoogsessies over de conversietabellen RRGS-REV plaats. Ontdek wat de bronhouders tijdens de dialoogsessie conversietabellen bespraken. En lees meer over het vervolg.

Wat hebben we gedaan?

In de tweede dialoogsessie keken zeven gedelegeerde bronhouders naar de conversietabellen van de milieubelastende activiteit “Seveso-inrichtingen” en de milieubelastende activiteit “spoorwegemplacementen”. In de derde dialoogsessie keken eenzelfde aantal bronhouders naar de conversietabellen van de milieubelastende activiteiten “opslag van vuurwerk” en opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen”.

Geodan lichtte toe hoe de conversie van het RRGS naar het REV in zijn werk gaat. Een van de stappen in het omzettingsproces is het koppelen van de datavelden uit het RRGS aan het REV. In de conversietabellen is te zien welke velden worden gekoppeld, welke velden niet worden gekoppeld en welke velden ten opzichte van het RRGS nieuw zijn in het REV en waarvoor dus geen data in het RRGS beschikbaar is.

Op het gebied van koppelen van de velden heeft Geodan veel tips gekregen van de deelnemers. Naast vragen over de vier conversietabellen, waren er ook vragen over de Bevoegd Gezagmodule (BGM) en het proces van verdere aansluiting. Fijn om te ervaren dat de aanwezige bronhouders graag helpen. En dat hierbij het gezamenlijke doel “een zo goed mogelijke conversie met zo weinig mogelijk latere handmatige invoer door bronhouders ” voorop staat.

Wat is het vervolg?

De geïnventariseerde tips voor het koppelen van velden, verwerkt Geodan in de conversietabellen. De conversietabellen plaatst het REV-programmateam op de website. Als bronhouder ontvang je hierover van ons een bericht. Aansluitend kunnen de bronhouders één week reageren op de tabellen. Ontbreken er nog koppelingen? Of zie je een verkeerde koppeling? We horen het graag van jou!  

Na deze week beoordeelt en verwerkt het REV-programmateam de reacties. De laatste stap is dat data uit het RRGS wordt geconverteerd en klaargezet in de BGM. Als bronhouder ontvang je hierover van ons een bericht. Op die manier weet je wanneer de conversietabellen op de website staan en wanneer de data in de BGM klaar staat.

Er volgen nog een aantal dialoogsessies over andere milieubelastende activiteiten. Net als bij de eerste drie dialoogsessies zullen alle bronhouders in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen aan een of meerdere dialoogsessies.

Heb je vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over het proces, de conversietabellen, schroom dan niet om contact op te nemen met het REV-programmateam. Dit kan via rev@rws.nl