DPO aangesloten

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is als eerste bronhouder aangesloten op het RegisterExterneVeiligheid (REV). Dat betekent dat als het REV live is DPO automatisch vanuit hun eigen systeem data kan aanleveren aan het REV. Dit proces is getest en werkt op de REV-oefenomgeving.

Op de foto van link naar rechts: Anja Brouwer (Senior Medewerker Risk & Compliance bij DPO), Hans Pouw (Teamleider Geografische Informatievoorziening bij DPO) en Myra Kievit (Hoofd Pijpleidingintegriteit, Compliance & Projecten bij DPO)

DPO is onderdeel van het ministerie van Defensie. DPO beheert het kerosine pijpleidingnetwerk voor de NATO. Hans Pouw, GIS specialist bij DPO, vertelt over het behalen van deze mijlpaal.

Verloop aansluitproces

Er is gestart met het selecteren van de eigen gegevens en het laten berekenen van de risicocontouren. Van deze set is een vertaling gemaakt naar het Informatie Model Externe Veiligheid (IMEV). Dat is nodig om te borgen dat we uiteindelijk allemaal dezelfde taal spreken. Daarbij ging het soms letterlijk om het vertalen van bijvoorbeeld Kerosine naar het Engels Kerosene. Met de geselecteerde data in de juiste schrijfwijze hebben we de vervolgstap gezet en dat is het maken van een datasnelweg waarmee data geëxporteerd kan worden naar het REV. Dit was een proces van vallen en opstaan, of in onze termen testen, bijschaven en opnieuw testen. De resultaten zijn nu zichtbaar in de kaart via de viewer van Atlas leefomgeving. 

Bord DPO2

Het depot Klaphek

Uitdaging

De grootste uitdaging was het bestandsformaat in JSON waarin de gegevens geüpload worden. Ook de grootte van de bestanden was daarbij in het begin een probleem. Voor het technische proces is het stuk software FME gebruikt, van Safe Software. Data uit de database van DPO wordt getransformeerd naar een aantal JSON files en via de API (automatische koppeling) aangeleverd aan het REV. Dit proces is goed herhaalbaar ingesteld voor data-verversing in het REV.

Tips voor andere bronhouders

Hans Pouw heeft als tip voor andere bronhouders om het vooral klein te houden. “Zet uit de organisatie één persoon die kan goochelen met data en één persoon van de inhoud samen”. Op deze manier kan je snel schakelen. Het is goed om eerst te kijken welke velden er gevraagd worden in het IMEV en welke gegevens er zijn binnen de organisatie. Daarna gaat het om het doorlopen van het technische stuk. Ondersteuning en het laten meekijken door Geodan helpt daarbij goed.

Ondersteuning door Geodan

DPO is bij het traject van aansluiting op het REV ondersteund door Geodan. Jorn Habes van Geodan vertelt dat de behoefte bij DPO hem vooral zat in:
•    Het opdoen van kennis over het REV. 
•    Het begrijpen van het informatiemodel. 
•    Het krijgen van technische ondersteuning bij het aansluiten op de API. 
•    Hulp bij het op orde brengen van data.
•    Kennis opdoen van ETL-processen (dit zijn processen die gebruikt worden om gegevens uit verschillende databases te verenigen in een andere database).
In al deze facetten heeft Geodan hulp kunnen bieden. Hierdoor heeft DPO voortdurend stappen kunnen maken parallel aan de ontwikkelfase van het REV.

DPO Netwerk

Een overzocht van het DPO netwerk