In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de overgang van de ontwikkelfase van Register Externe Veiligheidsrisico’s naar de beheerfase. In de beheerfase van het REV past, net als in de ontwikkelfase, overleg met bronhouders van data en gebruikers van data. Om bronhouders en gebruikers ook in de beheerfase te blijven betrekken bij de ontwikkeling van het REV zijn er twee nieuwe overleggen ontstaan. Dit zijn: het Operationeel Overleg Gebruik (OOG) en het Operationeel Overleg Registratie (OOR).

OOG

Het OOG focust op het optimaal ontsluiten van de REV data zodat verschillende professionele gebruikers de data kunnen gebruiken bij hun werkprocessen.

Denk hierbij aan:

  • het ontsluiten van de data via de kaartbeelden van de Atlas Leefomgeving,
  • functionaliteiten die het gebruik van de kaartbeelden verbeteren,
  • ontsluiting via WMS en WFS, datarapportages vanuit het REV enzovoorts.

OOR

In het OOR staat centraal: het aanvullen en verbeteren van de data die bronhouders aan het REV aanbieden.

Enkele voorbeelden zijn: 

  • datakwaliteit (volledigheid, juistheid),
    dataregistratie (uniforme invoering, aanleveren van datasets),
  • nieuwe of andere registratiebehoeften (wijzigingsvoorstellen IMEV) en
  • ontwikkelingen software (REV, BGM, API).

Planning OOG en OOR in 2023

In december 2022 was het eerste OOR en OOG-overleg. Een 6-tal overleggen staan op de planning in 2023. De eerstvolgende OOG en OOR vindt plaats in maart van dit jaar plaats. Ontwikkelingen uit het OOG en OOR komen terug in het bronhoudersoverleg, in de nieuwsbrief en via de website.

Bronhoudersoverleg                                                             

Daarnaast willen we u informeren over het bronhoudersoverleg. Het eerste volgende  bronhoudersoverleg zal plaatsvinden op 8 maart van 13:00 tot 14:30 uur.