Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht en, is ook het Register Externe Veiligheidsrisico’s het officiële dataregister voor activiteiten met een extern veiligheidsrisico. Bronhouders moeten volgens de Omgevingsbesluit dan ook hun data aanleveren aan het REV.

Omgevingsdiensten vullen moment het REV  met de data. Het grootste deel staat al goed in het REV. Het is belangrijk om overzichtelijk te houden welke data wel in het REV staat en welke nog niet. Daarom hebben wij voor de gebruikers een overzicht met een planning van data-invoer in het REV gepubliceerd. In het overzicht vindt u per onderdeel van bijlage VII van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving of en wanneer deze op de planning staan. Zo heeft u een overzicht van wat er al is en wat nog komen gaat.

Op dit moment staat de KGL dataset als eerste op de planning. De verwachting is dat deze eind Q1 2024 klaar staat voor in beheer name.