In het OOG wordt gewerkt aan het optimaal ontsluiten van de REV data zodat verschillende professionele gebruikers de data kunnen gebruiken bij hun werkprocessen. Denk hierbij aan het ontsluiten van de data via de kaartbeelden van de Atlas Leefomgeving, functionaliteiten die het gebruik van de kaartbeelden verbeteren, ontsluiting via WMS en WFS en datarapportages vanuit het REV.

Onder professionele gebruikers vallen:

  • Vergunningverleners, handhavers en toezichthouders
  • Beleidsmedewerkers
  • Communicatiemedewerkers
  • Adviseurs externe veiligheid
  • Adviseurs ruimtelijke ordening