Volgend jaar gaat de Omgevingswet in werking, waarbij het Register Externe Veiligheidsrisico’s het vertrouwde RRGS gaat vervangen. De hoogste tijd om te praten over de aanlevering van data aan dat nieuwe Register.

Hierbij nodigen De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) u uit voor een informatiesessie over de data-invoer van buisleidingen in het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). We hebben een programma in elkaar gezet wat bestaat uit een plenair stuk en enkele deelsessies. Aan het eind is er ruimte voor vragen.

U kunt zich aanmelden door middel van een  mail aan Els Rutten, waarin u aangeeft of u wilt deelnemen en welke workshop uw voorkeur heeft. Op 7 juli sturen we u een deelnamelink. Heeft u inhoudelijke vragen die u graag in de plenaire sessie behandeld wilt hebben, stuurt u die dan ook naar Els Rutten (els.rutten@minienw.nl).

Het programma:

10:00 uur PLENAIR INFORMATIESESSIE                               (50 minuten):           

 • Welkom door Klaas Winters (VELIN) en Els Rutten (Ministerie van IenW) en Marcel Brylka (Inspectie Leefomgeving en Transport)                                         (10 min)
 • Inleiding over het Register Externe Veiligheid:                   (20 min)
  • Uitleg over REV waarbij we al enkele kaartbeelden van buisleidingen tonen in de oefenomgeving;
  • Hoe werkt het proces van migratie van RRGS-data naar REV;
  • Proces van aanlevering van data aan het REV.
 • Ervaringen van bronhouders met het uitwisselen van data met het REV en tijd voor het beantwoorden van vragen van bronhouders.                   (20 min)

10:50 uur KORTE PAUZE                                                         (10 minuten)

11:00 uur WORKSHOPS                                                          (30 minuten):

In het tweede deel zijn er workshops ingedeeld naar onderwerp. U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

 1. Hoe werkt het REV en hoe krijg ik mijn gegevens in het Register?  Door Arno de Ruijter en het REV-ontwikkelteam. Het REV-ontwikkelteam geeft een toelichting op het proces en de techniek waarmee gegevens uit de eigen omgeving aan het Register geleverd kunnen worden en hoe je hiermee kunt oefenen in een omgeving van het REV.
 2. Hoe ontsluiten we de buisleidingen-informatie uit het REV in de Atlas Leefomgeving? Door Hans Neele (relatiebeheerder van de Atlas Leefomgeving) en Harm van Wijnen (contentbeheerder bij de Atlas).

  11:30 uur VRAGEN en DISCUSSIE

Na afloop van de deelsessies is er ruimte voor vragen en discussie rond buisleidingen en migratie van het RRGS naar het REV? 

U kunt vragen stellen aan Gonny van Breda (Provincie Brabant en Portaal Risicokaart), Rianne Dobbelsteen (Ministerie van IenW, Coördinator REV) en Marcel Brylka (ILenT).

Voor vragen over de organisatie van de bijeenkomst kunt u contact opnemen met de Velin Info@VELIN.nl en telnr. 013 - 594 47 67) of Els Rutten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Els.Rutten@minienw.nl, 06 112 262 49).

Graag tot 8 juli aanstaande!