Samengevat

Om een beeld te krijgen van hoe ver de (gedelegeerde) bronhouders zijn is een voortgangskaart ontwikkeld. 
Op deze kaart is te zien hoe ver iedere (gedelegeerde) bronhouder is met de aansluiting. Hiervoor zijn 9 mijlpalen ontwikkeld. Deze mijlpalen zijn voor iedere bronhouder vastgesteld. 
Voor de mijlpalen geldt dat deze niet in volgorde hoeven te worden doorlopen. De kleur van de kaart wordt aangepast na aanleiding van het aantal mijlpalen dat is behaald. 
In de tabel hier onder zijn de mijlpalen weergegeven. 

nr. Mijlpaal Omschrijving
1 Kennis genomen van de opgave REV De bronhouder heeft kennis genomen van de opgave REV bijvoorbeeld via een startsessie of quickscan.
2 Plan van aanpak gemaakt De bronhouder heeft een plan van aanpak gemaakt en dit afgestemd met het REV-team. In het stappenplan (link) is meer toelichting te vinden over het maken van een plan van aanpak.
3 Basisvulling RRGS gevalideerd De bronhouder heeft de basisvulling voor het REV (geconverteerde data uit het RRGS) gevalideerd. Dit kan de bronhouder doen via de Bevoegd Gezag Module. Minimaal één activiteit is gevalideerd.
4 Aandachtsgebieden gevalideerd De bronhouder heeft de basisvulling voor aandachtsgebieden gevalideerd. Dit kan de bronhouder doen via de Bevoegd Gezag Module. Minimaal één activiteit is gevalideerd.
5 Er is geoefend met het aanleveren van data in de oefenomgeving De bronhouder heeft via de upload module of de API minimaal één activiteit aangeleverd in de oefenomgeving. De oefenomgeving is de pre-productieomgeving van het REV. Toegang voor de oefenomgeving kan aangevraagd worden bij rev@rws.nl.
6 Data is gevalideerd en aangeleverd in productie De bronhouder heeft via de upload module of de API minimaal één activiteit aangeleverd in de productieomgeving van het REV. Toegang voor de productieomgeving kan aangevraagd worden bij rev@rws.nl.
7 Bronsysteem ingericht (Common Ground) Een systeem waar (geografische) REV data bij de bron wordt geregistreerd en beheerd. Volgens de Common Ground principes hebben bronhouders hier tot 2029 de tijd voor.
8 Aanvullen van basisvulling voor het REV De bronhouder heeft de basisvulling voor het REV aangevuld. De basisvulling bestaat uit de geconverteerde RRGS data, hierin ontbreken nog een aantal attributen die op termijn wel in het REV opgenomen moeten worden. Bronhouders hebben tot 2024 de tijd om de REV data aan te vullen.
9 Automatische koppeling met het bronsysteem is ingeregeld De bronhouder heeft een automatische koppeling gelegd tussen het bronsysteem en het REV. Als in het bronsysteem gegevens zijn gewijzigd, worden deze automatisch bijgewerkt in het REV via een automatische koppeling.

 

Onder de kaart vindt u een legenda waarin staat welke kleur staat voor het aantal mijlpalen. 

Het kleurpatroon wat bij de verschillende aantallen behaalde mijlpalen wordt getoond.

Een verwijzing naar de gevalideerde en niet gevalideerde data is toegevoegd als link op deze pagina. 

Link naar gevalideerde productie data :
Link gevalideerde productiedata

Lijk naar niet gevalideerde productie data:
Link naar niet gevalideerde productiedata