In een werkplaats werken een aantal bronhouders onder begeleiding van het programmateam REV aan een concreet product. De gedelegeerde (bronhouders) brengen hun gevorderde kennis en ervaring in om producten te ontwikkelen of producten van het programmateam beter te maken. We nodigen 3 (gedelegeerde) bronhouders actief om deel te nemen aan deze werkplaatsen. Op basis van de gesprekken kunnen we besluiten om kennis breder te delen via one-pagers. Terugkoppeling vindt plaats in bronhoudersoverleg en nieuwsbrief.

Archief

Hier vindt u de documenten van de Werkplaatsen Bevoegd Gezag Module (BGM):

Eerste werkplaats BGM 26 juli

Tweede werkplaats BGM 23 augustus