Doel van het REV

Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Dat doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over de leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s  te leveren aan het register moet er nog veel gebeuren. Zo moeten gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hun eigen organisatie en administratie aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Dat is een hele klus. In 2022 moet het register klaar zijn.

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor onze overheidspartners, zodat zij kunnen meedenken en aansluiten bij de ontwikkeling van het REV.

U kunt op deze website kennis nemen van de voortgang van de bouw van het REV. Zo vindt u informatie over de planning van activiteiten, de voortgang en de informatie die verzameld is. Op deze website komen de eerste resultaten beschikbaar in de vorm van automatische koppelingen, aansluitvoorwaarden en informatie uit het REV. Daarmee kunt u  zien wat er rond externe veiligheid bij u in de buurt speelt, welke veiligheidsmaatregelen de overheid neemt en wat u zelf kunt doen. Zo maken we gezamenlijk Nederland een stukje veiliger.