tekst

Aansluiten op het REV

Als bronhouder zorgt u ervoor dat uw informatie aangesloten is op het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Dit betekent dat uw informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel en dat u uw data ontsluit via de application programming interface (API). De beschrijvingen van het informatiemodel staan bij Milieubelastende activiteiten.

Meer informatie over de API is te vinden op de swagger pagina van het REV.  Zowel de upload module als de BGM module maken gebruik van deze onderliggende API. 

Wat gebeurt er met uw data?

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s is een database. Aan de hand van het informatiemodel kunt u als bronhouder de brondata automatisch aanleveren. De data worden daarna geordend, gevalideerd en opgeslagen in het register.

Het ministerie stelt de data uit het register op een uniforme wijze als webservice beschikbaar. Dan kan iedereen die dat wil, gebruik maken van die database. Partijen kunnen bijvoorbeeld zelf een viewer ontwikkelen, waar uitsluitend de informatie die voor hen relevant is wordt weergegeven. Ook kunnen zij de data combineren met andere datasets, zodat nieuwe informatie ontstaat.

Naast webservices ontsluit het ministerie de informatie ook op kaart. U kunt de kaarten met informatie over de verschillende activiteiten vinden bij Milieubelastende activiteiten en op de Atlas Leefomgeving.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De uitgangspunten van het DSO vormen de randvoorwaarden voor het REV. In het DSO is ervoor gekozen gegevens te ontsluiten vanuit de bron. Als het REV klaar is, kan het aansluiten op het DSO. De gegevens over externe veiligheid zijn dan ook via het DSO (het Omgevingsloket) te benaderen.