Informatie per activiteit

Hieronder is per activiteit een zipfile te downloaden van het informatiemodel externe veiligheid en de conversietabellen (voor zover beschikbaar). 
Versie documenten:
mei 2022.

Tanken brandstoffen

 Tanken brandstoffen

LPG IMEV Conversie
Kleinschalig aan vaartuigen IMEV Conversie
Grootschalig aan vaartuigen IMEV Conversie
CNG IMEV Conversie
Waterstof IMEV Conversie
LNG IMEV Conversie

Opslag in verpakking

Opslag in verpakking

Zonder vergunningplicht IMEV Conversie
Vastgestelde afstanden met vergunningplicht IMEV Conversie
Te berekenen afstanden IMEV Conversie

Opslagtanks gassen

Opslagtank gassen

Opslagtanks gassen

Propaan of propeen geen vergunningplicht IMEV Conversie
Propaan of propeen vastgestelde afstanden met vergunningplicht IMEV Conversie
Oxiderende en verstikkende gassen IMEV Conversie
Gassen te berekenen afstanden IMEV Conversie

Opslagtanks vloeistoffen

Opslagtank vloeistoffen

Opslagtanks vloeistoffen

Brandstoffen in bunkerstations IMEV Conversie
Brandbare vloeistoffen bovengronds IMEV Conversie
Brandbare vloeistoffen ondergronds IMEV Conversie
Tankcontainer of verpakking als opslagtank voor vloeistoffen IMEV Conversie

Vervoer/parkeren

Vervoer/parkeren

Basisnet – wegen IMEV Conversie
Basisnet – hoofdspoorwegen IMEV Conversie
Basisnet – binnenwateren IMEV Conversie
Wegen anders dan het Basisnet IMEV Conversie
Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers IMEV Conversie
Spoorwegemplacementen IMEV Conversie

Ontplofbare stoffen

Explosieaandachtsgebieden ontplofbare stoffen

Civiel ADR-klasse 1.1 IMEV Conversie
Civiel ADR-klasse 1.3 IMEV Conversie
Civiel ADR-klasse 1.4 IMEV Conversie
Civiel, vastgestelde explosieaandachtsgebieden IMEV Conversie
Militair vastgelegde afstanden IMEV Conversie
Militair bepaald d.m.v. berekening IMEV Conversie

Vuurwerk

Foto van een winkel waar vuurwerk wordt verkocht

Explosieaandachtsgebieden vuurwerk

Vuurwerk categorie F4 IMEV Conversie
Vuurwerk categorie F1, F2, F3 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik categorie T1 of T2 IMEV Conversie

Buisleidingen en aardgasinstallaties

Buisleidingen en aardgasinstallaties

Behandelen, regelen en meten van aardgas  zonder vergunningplicht IMEV Conversie
Behandelen, regelen en meten van aardgas  te berekenen afstanden IMEV Conversie
Buisleiding IMEV Conversie

Landbouw

Landbouw

Landbouw

Mestvergistingsinstallatie IMEV Conversie
Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen IMEV Conversie

Industrie

Industrie

Seveso-inrichting IMEV Conversie
Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen IMEV Conversie
Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid IMEV Conversie

Energieopwekking

Energieopwekking

Windturbine zonder vergunningplicht IMEV Conversie
Windturbine te berekenen afstanden IMEV Conversie
Kernenergie IMEV Conversie

Overige

School kwetsbaar object

Overige activiteiten

Gebouwen en locaties IMEV Conversie
Exploiteren van een mijnbouwwerk IMEV Conversie
Aanleggen/aanpassen van boorgat met verplaatsbaar mijnbouwwerk IMEV Conversie
Koelinstallatie met ammoniak vastgestelde afstanden IMEV Conversie
Koelinstallatie met ammoniak  te berekenen afstanden IMEV Conversie
Andere insluitsystemen IMEV Conversie