Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een centrale database waarin alle milieubelastende activiteiten met een extern veiligheidsrisico worden bijgehouden. Denk hierbij aan de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Naast de risico’s bevat het REV ook informatie over de kwetsbaarheid van gebouwen en locaties.

Het REV is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Het Ministerie vult en onderhoudt samen met bronhouders zoals omgevingsdiensten, gemeenten, buisleiding-exploitanten en de Rijksoverheid het REV. Daar komt informatie uit de leefomgeving immers vandaan.

Rijkswaterstaat beheert namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de database en verzorgt de ondersteuning van de gebruikers. Geonovum heeft voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het informatiemodel gebouwd. De database van het REV is met dit informatiemodel gebouwd. Rijkswaterstaat zorgt voor de doorontwikkeling van het aanleverportaal en de database.

Door het register te raadplegen, kunnen overheden, burgers en bedrijven snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Op kaarten van de Atlas Leefomgeving tonen we waar externe risico’s van toepassing zijn.

Meer informatie over het REV programma vindt u hier:

Bekijk de kaarten op de website van de Atlas Leefomgeving

Overzicht programma REV