Tijdspad

  

Het register bouwen wij in stappen voor alle activiteiten in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Wij breiden daarbij de technische documentatie voor elke activiteit steeds verder uit: eerst het informatiemodel, daarna het datamodel en de automatische koppeling. Vervolgens begint het testen met data van de eerste bronhouders. Als alles werkt, wordt een activiteit ‘vrijgegeven’ en kunnen alle bronhouders hun systemen verbinden.
 
Tijdens inhoudelijke discussies in activiteitenteams is de technische basis gelegd voor het aansluiten, opslaan en ontsluiten van EV-informatie. Meer informatie daarover kunt u op de pagina Milieubelastende activiteiten vinden. Nu zitten we  in de fase van het "Test- en aansluittraject".