Om een beter beeld te krijgen van de opgave REV  start u met een inventarisatie van welke informatie gevraagd wordt onder de Omgevingswet en het inschatten hoeveel tijd en inzet het vraagt om deze informatie te verzamelen. U zorgt vervolgens voor bewustwording en draagvlak binnen en buiten je organisatie zodat er ook budget en capaciteit beschikbaar is.

Je hebt de informatie bekeken….

Je hebt deelgenomen of neemt deel aan …

  • een startgesprek REV met het landelijke programma
  • een quick scan waarin specifiek uw opgave wordt besproken
  • dialoogsessies, werkplaatsen en bronhoudersoverleggen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Je hebt bewustzijn en draagvlak gecreëerd bij…

  • eigen afdelingsmanager/bestuurder/informatiemanager
  • het bevoegd gezag voor de opdrachtverlening
  • collega’s (EV adviseurs, IT- en dataspecialist) om een team samen te stellen voor de uitvoering

In de rechterkolom vindt u hulpmiddelen die u kunnen helpen bij deze stap. Neem bij vragen contact op via onze helpdesk.