Nee, maar alle aandachtsgebieden moeten in het REV komen en daarna worden ze dus zichtbaar in de Atlaskaarten. De aandachtsgebieden die we al hebben, staan in de acceptatieviewer onder thema Veiligheid/REV/Risicocontouren. Zie: https://www.atlasleefomgeving.nl/acceptatieviewer

Op dit moment worden de voorschriftengebieden niet verplicht geregistreerd in het REV. Daardoor komen ze ook niet automatisch  in de Atlaskaarten. Er kunnen eventueel wel kaarten met voorschriftengebieden worden opgenomen in de Atlas Leefomgeving, mits er een goede (overheids)dataset beschikbaar is. We ontvangen graag input over waar informatie (WMS, WFS, anders) kan worden gevonden. Ook bij de ontwikkeling van regionale kaarten zijn we altijd op zoek naar nieuwe ideeën en denken we vanuit de Atlas graag mee

We onderscheiden –volgens het principe van de Common Ground- meerdere lagen: een datalaag (bv. het REV) een informatielaag (bv. het DSO-LV) en informatieproducten (DSO-viewer, Risicokaarten, Atlaskaarten, Signaleringskaarten, enz). De uitgangspunten van het DSO vormen de randvoorwaarden voor het REV. Zodra het DSO er klaar voor is, zal het REV aansluiten op het DSO. De gegevens over externe veiligheid zijn dan ook via het DSO (het Omgevingsloket) te benaderen. Kaarten die in de DSO viewer worden opgenomen, kunnen ook in de Atlas worden opgenomen. De data in het REV worden allemaal in de Atlas getoond. Deze relatie is sterk. Belangrijk is te realiseren dat alle viewers vanaf de datum-inwerkintreding van de Omgevingswet de EV-data vanuit het REV moeten gebruiken

Bij de Atlas komt er geen afgeschermde versie. Die is er alleen bij de risicokaart. Bij de Atlas werken we wel aan vijf filters (voor burgers/RO/EV/VR/risicocommunicatie), zodat ook de verschillende professionals snel de gewenste kaartbeelden bij de data krijgen. In het Themaoverleg Externe Veiligheid van de Atlas Leefomgeving worden de kaartbeelden en de bijsluiters daarvoor ontwikkeld.