Het Register externe veiligheidsrisico's (REV) biedt burgers (en bedrijven) informatie. Het vormt een beeld van de risico’s van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in de omgeving. Deze informatie komt op kaarten in de Atlas Leefomgeving te staan, die iedere burger kan raadplegen. U krijgt via deze kaarten als burger een actuele kijk op de risico’s in uw omgeving. Ook kunt u informatie bij deze kaarten vinden die beschrijven wat u in het geval van een calamiteit kunt doen. Voor deze informatie verwijzen we u ook naar Crisis.nl

Het doel van het register is om vanaf 2022 burgers en bedrijven informatie te bieden, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de risico's van activiteiten met externe veiligheidsrisico's in hun omgeving. Naast het bieden van informatie aan derden is het register van belang voor een goede besluitvorming over vooral omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.

 

Dat is goed mogelijk. In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Maakt u zich zorgen, of heeft u vragen over de veiligheid in uw omgeving? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Binnenkort vindt u op de Atlas leefomgeving kaarten waarop u kunt zien  welke risico’s er in uw omgeving zijn.

Bij de bepaling van risico’s  is er sprake van drie scenario’s. Het gaat om de kans op een gifwolk, branduitbraak of explosie.  Of stoffen aanwezig zijn die dit kunnen veroorzaken kunt u informeren bij de gemeente.

Bedrijven moeten hier een vergunning voor aanvragen of hier melding van doen.  Het is ook mogelijk dat gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een pijpleiding of op een transportroute. Deze gegevens worden zichtbaar via het Register externe veiligheid in de Atlas leefomgeving.

De overheid bepaalt door (lokale) regelgeving wat mag en wat niet mag. Zo moeten bedrijven die risicovolle activiteiten willen gaan uitvoeren een vergunning aanvragen bij de overheid. Hebben de plannen van een bedrijf een te groot risico op de omgeving, dan krijgt een bedrijf geen vergunning. Ook kan de overheid regels stellen aan de omgeving van een bedrijf dat risicovolle activiteiten uitvoert. Woonwijken, verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij deze activiteiten staan.

Nee. Het Register Externe Veiligheid toont de meest actuele informatie die de gemeenten, provincies en andere overheden beschikbaar gesteld hebben. U krijgt geen bericht wanneer er iets verandert. Vergunningaanvragen kunt u hier raadplegen. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de attenderingsservice.

Op Crisis.nl staat  hoe u zich op een calamiteit kunt voorbereiden en wat u kunt doen tijdens een calamiteit.

staat u vraag er niet bij

Staat uw vraag er niet bij?

Stel dan uw vraag  aan onze helpdesk. 

Stel hier uw vraag aan onze helpdesk