Het volgende bronhoudersoverleg is op 25 februari van 13:00 tot 14:00. U kunt zich opgeven via REV@rws.nl Bronhoudersdagen worden om de maand georganiseerd in 2021.

Het doel van deze bronhoudersdagen is om de bronhouders met elkaar in contact te brengen. Het uitwisselen van opgedane kennis en informatie tijdens de meeting is voor de deelnemers belangrijk. Deze bijeenkomsten zijn voor het REV projectteam ook van groot belang. Wij krijgen op deze manier een gevoel voor:

  • de hobbels die overwonnen moeten worden,
  • inzicht in de status van het aansluitproces,
  • en een terugkoppeling op de kwaliteit van de door ons aangeboden informatie.

De deelnemers geven aan dat de bronhoudersdagen nuttig en zinvol zijn. We zijn dan ook van plan om deze vergaderingen eens in de twee maanden te organiseren.

Afgelopen 3 december is de tweede bronhoudersdag georganiseerd. Hieronder vindt u links naar het verslag van deze vorige bronhoudersdag en een door DCMR gemaakt overzicht van EV-relevante activiteiten in het BAL en BKL. Beide stukken zijn informatief bedoeld voor inzicht in het proces en niet als juridisch bindende stukken.

Verslag bronhoudersdag 3 december

DCMR overzicht EV relevante activiteiten