De (gedelegeerde) bronhouders zorgen dat data van risicovolle activiteiten in het REV terecht komen. Als bronhouder zet je hiervoor verschillende stappen. Zo breng je alle benodigde data op orde, pas je eventueel de interne procedures en werkafspraken aan en zorg je ervoor dat op termijn een koppeling tussen de eigen software (bv. het zaaksysteem) en het REV mogelijk is. Het proces van kennismaking met het REV tot aan de uiteindelijke aansluiting neemt veel tijd in beslag. Tijdens dit proces moeten ook verschillende keuzes gemaakt worden. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in de te nemen stappen. Het stappenplan helpt daarbij.

Het stappenplan onderscheid vier stappen. Stap 1: weten wat er nodig is & draagvlak creëren, stap 2: data, Informatie- voorziening & processen op orde, stap 3: aanleveren & aansluiten, stap 4: beheer van data in het REV. Het stappenplan voorziet in uitleg per stap en in vragen die je aan jezelf moet stellen voor het opstellen van een plan van aanpak. Verder biedt iedere stap een overzicht van de relevante documentatie en hulpmiddelen.

Stap 1: Weten wat er nodig is & draagvlak creëren

Om een beter beeld te krijgen van de opgave REV  start je met een inventarisatie van welke informatie gevraagd wordt onder de Omgevingswet en het inschatten hoeveel tijd en inzet het vraagt om deze informatie te verzamelen. Je zorgt vervolgens voor bewustwording en draagvlak binnen en buiten je organisatie zodat er ook budget en capaciteit beschikbaar is.

Stap 2: Data, Informatie- voorziening & processen op orde

Maak een plan van aanpak voor het aanpassen van de interne data- en informatievoorziening, zodat deze in de toekomst aansluit op de werkwijze van de Omgevingswet. Maak een planning om de interne processen gestructureerd aan te pakken en check of dit past bij de strategie die binnen de organisatie is gekozen voor het omgaan met de ICT-infrastructuur.

Stap 3: Aanleveren & aansluiten

Ga aan de slag me het wijzigen, valideren en publiceren in de BGM, het aanleveren van data via de upload module en met het aansluiten en oefenen met aanleveren van data via een api-koppeling.

 

Stap 4: Beheer van data in het REV

Met de ingang van het REV op 1 juli 2022 start ook de fase waarin de data in het REV beheerd en bijgehouden moet worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle data in het REV bij de bron wordt geregistreerd en beheerd. Dat betekent dat bronhouders alle gegevens die in het REV zijn geregistreerd in een eigen bronsysteem kunnen bijhouden en beheren.